Om PHP Plåtslageri

Lite historik

Vi – Christian och Richard – startade PHP Plåtslageri för snart 25 år sedan. Detta innebär att vi har lång erfarenhet och goda kunskaper om alla typer av plåtslageriarbeten, allt från en fungerande serviceavdelning till stora taktäckningar i olika sorters material.

Verksamheten

Kunskap är en börda som är lätt att bära och vår målsättning är att ständigt utbilda vår personal oavsett det gäller data, heta arbeten och miljö.

Miljö och kvalitet är ett viktigt led i PHP Plåtslageris kvalitetssäkring, läs mera om detta under Miljö & Kvalitet.

När det Miljö/Kvalitet så arbetar vi efter Entreprenörföretagens kvalitetsprogram.

Vi sitter i fräscha och ändamålsenliga kontors- och verkstadslokaler på Ranhammarsvägen i Bromma.

Vi kvalitetssäkrar våra entreprenader.

Christian Petersen

Christian Petersen
070 - 763 11 01

Richard Pettersson

Richard Pettersson
070 - 763 11 03