Fönsterbleck typ 1 (Enkelgavel)

Maxlängd 3 m utan skarv.

 

Genomskärning

Fönsterbleck typ 1 (Enkelgavel)

Bild

Fönsterbleck typ 1 (Enkelgavel)

Monteringsanvisningar - Fönsterbleck

Fönsterbleck skall mätas så att det blir minst 40 mm ut från fasad (gäller alla fasader). Vid mätning av fönsterbleck tänk på att dra av ca 5mm på längdmåttet eftersom gavlarna blir lite runda. Fönsterbleck monteras med skruv cc 150 mm (avstånd mellan skruv) Vid mätning av fönsterbleck med putskant, mät ytterkant karm på fönstret (då kommer putskanterna ca 15mm in på fönsterkarmen)